tekstil.no - metervis...  Stoffer til de fleste

ULL TIL DET MESTE

EN UKE BORTREIST!

Fra onsdag 19. til og med tirsdag 25. d.m. blir vi bortreist på messe og fabrikkbesøk.
Innsendte ordrer vil bli behandlet omgående i innsendt rekkefølge etter dette.Skaar Tekstil as